İşletmelerde Eğitim Birimi Oluşturma, Eğitici Bulundurma ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Ve - Ankara Sanayi Odası

İşletmelerde Eğitim Birimi Oluşturma, Eğitici Bulundurma ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Ve

Tarihi   : 12.02.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : egitim@aso.org.tr         
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi  2012-2013 Eylem Planının “İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması” konulu 2’nci maddesi ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısını artırmak üzere, uygun teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmiştir.
 
Bu itibarla, konuya ilişkin teşvik mekanizmaları ile ilgili görüş ve önerilerinizin olması durumunda 15.02.2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr  adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası