İşletme Okulu - Ankara Sanayi Odası

İşletme Okulu

Odamızın proje ortağı olduğu, Gazi Üniversitesi koordinasyonundaki Basel II Çerçevesinde KOBİ’ler için Uluslararası Muhasebe  Standartları ve Finansal Yönetim Eğitimi çıktısı İşletme Okulu için tıklayınız.