İslami Finansman ve Yatırım Konulu Moskova Forumu hk. - Ankara Sanayi Odası

İslami Finansman ve Yatırım Konulu Moskova Forumu hk.

Tarihi     : 03.05.2010
İşareti   
03.1/5000-1426
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Pakistan’daki Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıya atfen, İslami Finansman ve Yatırım konulu Moskova Forumu’nun 26-27 Mayıs 2010 tarihlerinde, Moskova’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Alternatif finansal sistemler kullanılarak ekonomik gelişmenin sağlanması için yeni fırsatların aranacağı forumun, Rusya Federasyonu vatandaşlarına İslami finansman ve reel ekonomi için yatırım fırsatlarının anlaşılmasında teşvik edici bir etkinlik olacağı ifade edilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Konferans programı ve konferansla ilgili detaylı bilgiler http://islamicbanking.ru/en adresinde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası