İslam Odası Araştırma Ve Bilgi Merkezi (Icrıc)/İş Çevreleri - Ankara Sanayi Odası

İslam Odası Araştırma Ve Bilgi Merkezi (Icrıc)/İş Çevreleri

    18 Nisan 2014

Tarih: 18.04.2014                                    
İşareti:  05/5000-1302
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’ndan alınan bir yazıya atfen; İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’na bağlı bir kuruluş olan ‘’İslam Odası Araştırma ve Bilgi Merkezi (ICRIC)” tarafından, 24-25 Haziran 2014 tarihlerinde Tahran/İran’da, 2015 sonrası Kalkınma Programına katkı sağlayabilecek ‘’İş Çevreleri” üzerine uluslararası bir konferans düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu konferansın ICRIC’in misyon ve görevine uygun olarak ICRIC 2014 Gündemi çerçevesinde gerçekleştirildiği ve 2015 sonrası Kalkınma Programında karşılaşılabilecek zorluklara atıfta bulunulacağı bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu etkinlikte ulusal ve uluslararası kuruluşlar, akademi dünyası, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçkin konuşmacıların yer alacağı ifade edilmektedir.
 
Anılan konferansın programına TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelindeki “Uluslararası İş İmkanları / Yurt Dışı Etkinlikler” başlığı altından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası