İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) ORTA ASYA İle İşbirliği Eylem Planı I. Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) ORTA ASYA İle İşbirliği Eylem Planı I. Yatırım Forumu

    13 Ağustos 2014

Tarih: 12.08.2014  
İşareti: 05/5000-2565
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Dışişileri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; İİT Genel Sekreterliği’nin, Tacikistan Hükümeti ile eşgüdüm halinde, “İİT Orta Asya ile İşbirliği Eylem Planı 1. Yatırım Forumu”nu 27-28 Ekim 2014 tarihlerinde Tacikistan ın başkenti Duşanbe’de düzenleyeceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla Yüksek Düzeyli Bölgesel Konferans ve İİT 38. Dışişleri Bakanları KonseyiToplantısı tarafından onaylanan “İİT Orta Asya ile İşbirliği Eylem Planının önemli bir unsuru olduğu belirtilen bu etkinliğin amacının, karar alıcıların, iş idarecilerinin veİİT üyesı ülkelerden uluslararası yatırımcıların, Orta Asya’da yer alan üye ülkelerdeki yatırım olanakları hakkında bilgi sahibi kılınması olduğu ifade edilmektedir.
 
 Forumun amaçları ve öngörülen çıktıları ile metodoloji ve yapısına ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgi notu TOBB’un ana web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları başlığı altındaki “Ülke Duyuruları-Tacikistan” bölümünde yer almaktadır.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası