İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi hk. - Ankara Sanayi Odası

İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi hk.

Tarihi     : 01.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4096
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 
 
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, 4904 sayılı Kanunun 3. maddesinin b fıkrasına göre “İşgücü Arz ve Talebinin belirlenmesine yönelik İşgücü İhtiyaç Analizlerini yapmanın, yaptırmanın Türkiye İş Kurumu’nun görevleri arasında sayıldığı, ayrıca Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YÖİKK) İstihdam Teknik Alt Komitesi ile İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu’nun aldıkları kararlar doğrultusunda İşgücü Piyasası “özellikle talep yönünü belirlemeye yönelik” araştırmasının yapılmasına yetkili ve sorumlu kuruluşlardan biri olarak Türkiye iş Kurumuna verildiği belirtilmektedir.
 
İşgücü Piyasasında ihtiyaç duyulan meseleler ile bu mesleklerde aranan becerileri belirlemek, gelecekte istihdam artışı veya azalışı beklenen meslekleri tespit etmek, diğer taraftan, İşgücü Piyasasının meydana gelen değişim ve gelişmeleri izlemek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü ihtiyacı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla elektronik bir anket geliştirildiği bildirilmektedir.
 
Bu amaçla elektronik ortamda işverenlere Türkiye İş Kurumu tarafından “İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi” uygulanmaktadır.
 
Geliştirilen İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi dört sorudan oluşmaktadır. Bu anketin İşkur’a kayıtlı ve internet üzerinden aylık işgücü çizelgesi dolduran tüm işyerlerince 04.11.2009- 11.12.2009 tarihleri arasında doldurulacağı belirtilmektedir.
 
Anketten elde edilecek bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, Türkiye İş Kurumunun işverene yönelik hizmetlerini daha etkin sunması yanında, İstihdam ve Eğitim Politikalarının oluşmasına katkı sağlayacağı bildirilmektedir.
 
Uygulanmakta olan anketten beklenilen yararın sağlanabilmesi için anketin tüm işyerlerince doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası