İSGİP 5 Sektör Projesi - Ankara Sanayi Odası

İSGİP 5 Sektör Projesi

    19 Kasım 2014

Tarih: 19.11.2014 
İşareti: 05/5000-3367
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; “Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ve Kimya Ürünleri İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi” uygulanmasının planlanmakta olduğu ve işyerleriyle birlikte yürütülecek olan bu projede, gönüllülük ve bilgi paylaşımında açıklığın önem arz
ettiği ifade edilmektedir.
 
Proje ile; bahis konusu sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem modellerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ve bu modellere özgü olarak risk değerlendirmesi, performans izlem ve iş sağlığı gözetimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının hedeflenmekte olduğu bildirilmektedir.
 
Proje kapsamında tekstil, deri, mobilya, gıda ürünleri ve içecek imalatı ve kimya ürünleri imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar içinden iyi uygulama örnekleri seçilecektir. Bunun için,
1) Bahis konusu sektörlerde faaliyette bulunmak,
2) Çalışan sayısı 100 üzeri olmak,    
3) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine (İSGYS) sahip olmak. (OHSAS/TS 18001),
4) İş güvenliği uzmanı istihdam etmek,
5) İşyeri hekimi istihdam etmek,
6)İSGYS bulunmaması durumunda, işyerinde kalite sistemlerinin oluşturulmasına yönelik tecrübe olması açısından İSO 9001/14001 belgesine sahip olmak, kriterleri aranmaktadır.
 
Yukarıda yer alan sektörlerde faaliyette bulunan ve belirtilen kriterleri taşıyan firmalarımızın 24 Kasım 2014 tarihine kadar TOBB’a (mspm@tobb.org.tr) başvurmaları gerkemektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası