İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN İTHALAT 2008/13 - Ankara Sanayi Odası

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN İTHALAT 2008/13

Tarihi    :   05.08.2008
İşareti   :  6/5000 – 3299
Yanıt    :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

 

02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası