İşbirliği Yapmak İsteyen Bosna-Hersek Şirketlerinin Listesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

İşbirliği Yapmak İsteyen Bosna-Hersek Şirketlerinin Listesi Hk.

    16 Haziran 2010

Tarihi     : 15.06.2010
İşareti    : 03/5000-1953
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bosna-Hersek Büyükelçiliği’nin bir yazısına atfen, Avrupa İşletmeler Ağı’na üye olan ülke şirketleriyle işbirliği kurmak isteyen Bosna-Hersek’li şirketlerin listesinin yer aldığı bir broşür iletilmiş olup, sözkonusu şirketlerle iletişim kurmak isteyenlerin İnfo@eicc.ba e-posta adresine başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.
 
Bashe konu liste ve broşürün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler web sitesinde yer aldığı belirtilmektedir. (http://www.tobb.org.tr/deid/duyuralar.php)
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası