İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Tarihi   : 01.04.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan “İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 04.04.2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası