İŞ YAPTIĞINIZ ÜLKELER HK. - Ankara Sanayi Odası

İŞ YAPTIĞINIZ ÜLKELER HK.

Tarihi     : 05.11.2008
İşareti    : 6/5000 – 4341
Yanıt      : fulya.tunca@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Odamız çalışmalarında istatistiki bilgi olarak kullanılmak üzere; iş yaptığınız ülkeler ile bu ülkeler ile yapılan işlerin konusuna ilişkin bilgilerin Odamızın 417 12 71 no.lu faksına Ticaret Müdürlüğü dikkatine veya fulya.tunca@aso.org.tr e-posta adresine 07.11.2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ahmet Münir YAŞAR

Genel Sekreter V.