İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Çalışma Hayatındaki İş Teftişine İlişkin Yeni Yaklaşımı - Ankara Sanayi Odası

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Çalışma Hayatındaki İş Teftişine İlişkin Yeni Yaklaşımı

    12 Haziran 2013

Tarih: 12.06.2013 
İşareti:05/5000-2235
 
Sayın Üyemiz,
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, İş Teftişine Yeni Yaklaşımı ve Çalışma Mevzuatı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,4857 Sayılı İş Kanunu hakkında 25.06.2013 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleşecek bir farkındalık toplantısının düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası