İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Tanıtım Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Tanıtım Toplantısı

Tarih: 24.08.2015
İşareti: 05/5000-1884
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Genel Müdürlüklerinin faydalanıcısı olduğu 2013 Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin             3 Ağustos 2015 tarihinde başladığı, proje kapsamında pilot uygulama için belirlenmiş olan Ankara, Kocaeli, Bursa, Uşak ve Konya illerinde sırasıyla mobilya, kimya, tekstil, deri ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda her sektör için belirlenen 4’er işyerinde risk değerlendirmesi, performans izleme çalışmaları, acil durum planlarının hazırlanması gibi faaliyetlerin sektörel uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin işverenlere anlatılması ve projeye başvuru sürecinin açıklanması amacıyla 11 Eylül 2015 tarihinde saat 10:00’da Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda “mobilya sektöründe” faaliyet gösteren üyelerimizin geniş katılımı ile bir organizasyon gerçekleştirilecektir.
 
Bahse konu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 08.09.2015 Salı günü mesai bitimine kadar selin.ornek@aso.org.tr e-posta adresine katılım teyitlerini göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası