İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

    24 Şubat 2016

Tarihi : 24.02.2016
İşareti : 
4/5000-458
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,  

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.