İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği Taslağı Hk.

    16 Ocak 2012

Tarihi  : 16.01.2012
İşareti : 
4/5000-214
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün  yazısına atfen,4857 sayılı İş Kanununun 78’inci maddesi ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı “düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik ile ilgili olarak görüşlerinizin en geç 23.01.2012 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası   
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası