İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Hk. - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Hk.

    11 Haziran 2010

Tarihi     : 11.06.2010
İşareti    : 03/5000-1913
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi tarafından 16 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00’de I. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonun’da “ İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans”ı düzenlenecektir.
 
Konferans; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu, meslek hastalıkları, iş kazaları ve yangın güvenliği konularını kapsayacaktır.
 
Eğitim Programı aşağıdaki gibidir:
 
1) Çal. Sos. Güv. Bak. İş Sağ.Güv. Müd. Şube Müd. Adnan AĞIR
 
Eğitim Konusu: İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili mevzuat bilgilendirmesi
 
2) GATA Halk Sağlığı Prof. Dr. Ö.Faruk TEKBAŞ
 
Eğitim Konusu: İş kazaları ve Meslek Hastalıkları
 
3) Avukat Ali ATICI
 
Eğitim Konusu: İş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu
 
4) Yangın Uzmanı Yard.Doç.Dr Sedef AKKAPLAN
 
Eğitim Konusu: İşyerlerinde Yangın Güvenliği
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ nin katılımı ile Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda yapılacak konferansa katılmak isteyenlerin  ASO I.OSB’nden Vahit ÖZDEMİR / 267 00 00 – 149 ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası