İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Uygulama İhtiyaçları Doğrultusunda İncelenmesine Yönelik - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Uygulama İhtiyaçları Doğrultusunda İncelenmesine Yönelik

    25 Mart 2014

Tarih: 25.03.2014                                     
İşareti: 05/5000-989
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, YOİKK İstihdam Teknik Komitesi 2013-2014 Eylem Planında yer alan “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi” başlıklı eylem maddesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sorumluluğunda alt çalışma grubunun oluşturularak bir anket hazırlanmış olduğu iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, http://app.csgb.gov.tr/isggm/anket/yasa2014/yasaanket2014.html adresinde yer alan anketin 07.04.2014 tarihine kadar online olarak doldurulabileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası