İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı’na İlişkin Görüşleriniz Hk. - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı’na İlişkin Görüşleriniz Hk.

ACİL VE ÖNEMLİ
 
“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİZ HK.”
 
Tarihi    : 17.09.2010
İşareti    : 4/5000 –3192
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağının yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili olarak görüşlerinizin en geç 22.09.2010 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız..   
 
 
Bilgilerinize  sunarız.       
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası