İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK. - Ankara Sanayi Odası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.

    25 Ocak 2010

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.
 
Tarihi     : 25.01.2010
İşareti    : 4/5000 – 263
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
Siz değerli üyelerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Güvenliği,İş yerlerinde meydana gelen iş kazalarında İşverenin yükümlülükleri,işveren mali yükümlülük sigortası ve diğer mali sorumluluklar  gibi konularda sorunlarını iletmek ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunulmasını teminen 04 Şubat  2010 Perşembe   günü saat 10:30’da, Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Dairesi Başkanı Sayın  Bekir HANÇER ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uzmanı Sayın Ali Rıza Ergün’ün katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
 
Siz değerli üyelerimize yararlı olacağını düşündüğümüz sözkonusu toplantıya katılımınız hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
Lütfen Katılım Teyitlerinizi Bildiriniz.
 
Betül SEYREK Tel: 417 12 00-1117 ve Emel ERASLAN Tel: 417 12 00-1116