İş Müfettişi Denetimi Sahteciliği - Ankara Sanayi Odası

İş Müfettişi Denetimi Sahteciliği

    3 Kasım 2014

Tarih: 27.10.2014 
İşareti:05/5000-3140
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’ndan alınan 20.10.2014 tarih ve 49189603/679/8227 sayılı yazıda; Bazı kişilerin İş Müfettişi unvanını kullanarak iş yerlerine giderek teftiş yapacaklarını ve iş mevzuatı ile ilgili kitap vs.nitelikli yayınlar organizasyon davetiyeleri satmak istediklerine dair bilgiler iletilmektedir. Bahse konu yazı ekte yer almaktadır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası