İş Mahkemelerinin İş Yüklerinin Azaltılması Ve Bazı İş Uyuşmazlıklarının Mahkeme Önüne Gel - Ankara Sanayi Odası

İş Mahkemelerinin İş Yüklerinin Azaltılması Ve Bazı İş Uyuşmazlıklarının Mahkeme Önüne Gel

Tarihi  : 29.04.2013
İşareti : 
4/5000-1675
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından iş mahkemelerinin iş yüklerinin azaltılması ve bazı iş uyuşmazlıklarının mahkeme önüne gelmeden çözümlenmesini sağlamak üzere 10/04/2013 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında hazırlanarak Birliklerine iletilen Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Adalet Bakanlığına iletilecek Odamız görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ekte sunulan bahis konusu Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 07.05.2013 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası