İş Mahkemeleri Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat - Ankara Sanayi Odası

İş Mahkemeleri Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat

Tarihi   : 03.05.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından iş mahkemelerinin iş yüklerinin azaltılması ve bazı iş uyuşmazlıklarının mahkeme önüne gelmeden çözümlenmesini sağlamak üzere 10/04/2013 tarihinde oluşturulan Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 09.05.2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası