İş Konseyleri Kurulması hk. - Ankara Sanayi Odası

İş Konseyleri Kurulması hk.

    6 Mayıs 2011

Tarihi     : 06.05.2011
İşareti    : 05/5000-1521
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yazısına atfen, Türkiye ile Avustralya, Kamboçya ve Yeni Zelanda arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin, ülkemiz ile ilgili ülkeler arasında iş konseyleri kurulması halinde, daha etkin şekilde kullanılabileceğinin düşünüldüğü bildirilmektedir. Bu doğrultuda kurulması planlanan söz konusu iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğü belirtilmektedir.
 
İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden Avustralya, Kamboçya, Nepal ve Yeni Zelanda ile Asya-Pasifik Bölge Koordinatörlüğü çatısı altında iş konseyleri kurulması konusunda, ekte verilmekte olan anket bilgi formunun doldurulup, 13 Mayıs 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (İlgili kişi: Burcu Sonsoy Tel: 0212 339 50 37, Faks: 0212 270 37 84, E-posta: bsonsoy@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası