İş Forumu ve Ticaret Geliştirme Forumu - Ankara Sanayi Odası

İş Forumu ve Ticaret Geliştirme Forumu

Tarihi     : 19.09.2008
İşareti    : 5/5000 –
3843
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, İş Forumu ve Ticaret Geliştirme Forumu’nun Karayip Devletler Birliği (Association of Carribbean States) tarafından, 22- 25 Eylül 2008 tarihlerinde, Geniş Karayipler Bölgesi’nde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda Latin Amerika, Orta Amerika ve Karayipler’den işadamlarının bir araya gelerek, iş olanaklarının ele alınacağı; toplantının bölgeyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yarar sağlayacaği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Aruba İş Forumu’nun konferans, expo ve eşleştirme şeklinde üç bölümden oluşacağı ve Ticaret Geliştirme Organizasyonları Forumu çerçevesinde, 22 Eylül 2008 tarihinde “Global Çağda Uluslararası Ticaret Eğilimleri” ve “Tekstil ve Hazır Giyim” konulu iki panel düzenleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu toplantıyla ilgilenen üyelerimizin ayrıntılı bilgiye http://www.9acsbusinessforum-aruba.com web adresinden ulaşabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası