İranlı Şirket Hakkında Uyarı - Ankara Sanayi Odası

İranlı Şirket Hakkında Uyarı

İşareti : 05/5000- 2202

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Mohammed Reza Abolfathi isimli bir şahsın kendisini İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı’na bağlı Araz Sazeh A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak tanıtarak, adı geçen Bakanlığın damgasını kullandığı ve yasadışı biçimde para tahsil ettiği bilgisinin yer aldığı ifade edilmektedir.
 

Yazıda devamla İran Ajansı İSNA’nın 24 Ekim 2016 tarihli haberinde yer alan İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı açıklamasında; söz konusu kişinin mezkur Bakanlıkla herhangi bir bağının bulunmadığı, bu şahısla ilgili olarak 2015 yılı Kasım ayında başlatılan adli soruşturma sonucunda anılan şahsın büyük tutarda kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtilmektedir.
 
Yazıda ayrıca, anılan Bakanlık tarafından söz konusu kişinin gözaltı süresinin bitmesinin ardından Tahran Mollasadra Caddesi’nde yeni bir ofis açtığı ve sahte projelerle yerli ve yabancı firmalardan para tahsil ettiğinin duyurulduğu bilgisi verilmiş ve  Bakanlığın,  tüm gerçek ve tüzel şahısları bahse konu şirketin faaliyetleri konusunda uyardığı da eklenmiştir.
 

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası