İRAN’DA YABANCI YATIRIMLARIN TEŞVİKİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İRAN’DA YABANCI YATIRIMLARIN TEŞVİKİ HK.

    7 Temmuz 2010

Tarihi     : 05.07.2010
İşareti    : 03/5000-2198
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıyla, İran’ın “Yabancı Yatırımı Teşvik ve Desteklemeye ilişkin Kanun ve Uygulama Talimatı” (www.investiniran.org) hakkındaki bilgi notu ekte yer almaktadır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası