İRAN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI - Ankara Sanayi Odası

İRAN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

İşareti : 05/5000-1802
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) alınan bir yazıda, İran pazarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek yapılan ziyaretler ve çalışmalar kapsamında, Türkiye’den sanayici firmaların büyük potansiyel arz eden İran pazarından daha fazla faydalanabilmeleri amacıyla, İran’da Türk yatırımcılar için bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması yönünde İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanlığı ve İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası ile bir iyi niyet anlaşması imzalandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İran Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve Sanayi Bölgeleri Kurumu (ISIPO) yetkilileri ile müzakereler yapılarak İran’da önerilen sanayi bölgeleri yerinde incelenmiş ve ön fizibilite raporları hazırlanmış olup söz konusu OSB’de yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın beklentilerinin ve yatırımları için önem taşıyan konuların bilinmesi, İSO açısından önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, İran’da yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın, irtibat bilgileri aşağıda yer alan İSO Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Şubesi ile irtibata geçmesi hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İrtibat: osaricay@iso.org.tr