İran Yabancı Yatırım Forumu hk. - Ankara Sanayi Odası

İran Yabancı Yatırım Forumu hk.

Tarihi     : 14.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 1940
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

İran İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler ve Finans Bakanlığı İran Ekonomik ve Teknik Yardım, Yatırım Organizasyonu’ndan alınan bir yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti’nin; beş yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma plan ve teşvikleri kapsamında yabancı yatırımı ve doğrudan yatırımı çekmek amaacıyla ülkenin 20 yıllık vizyonuyla alakalı politikalar ve tedbirler ortaya koydukları belirtilmektedir.

Bu nedenle, İran hükümeti uluslararası kuruluş ve organizasyonların sponsorluğunda 30 Mayıs 2009 tarihinde Yabancı Yatırım hususunda Uluslararası bir seminer organize edileceği ifade edilmektedir. Bu seminerin İran ve tüm diğer yatırımcı ortaklar arasında etkin ve üretken bir platform oluşturulmasında yardımcı olacağı ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı bildirilmektedir.

İlgili Bakanlık ve Hükümet Kuruluşlarından üst düzeyde bulunan kişilerin İran’ın dış yatırım çekme konusunda en son politikalarını anlatmak, tanınmış deneyimli yerel firmaların İran iş çevresinde karşılaşmış oldukları deneyimleri aktarmak ve yabancı yatırım, sermaye transferi, ticari ve özel bankalar gibi en son kavram ve teoriler üzerinde görüşmek bildirmek amacıyla, 15 ayrı ülkeden özel konukların konuşma yapmak üzere seminere davet edileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu seminere katılacak Odamız üyelerinin uçuş masrafları hariç İran’daki yerel harcamalarının İran Ekonomik ve Teknik Yardım, Yatırım Organizasyonu tarafından karşılanacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Katılmak isteyen üyelerimizin 20 Mayıs 2009 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü ( Tel: 0312  417 12 00- 1211) ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası