İran ve Suriye Ülke Sohbet Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

İran ve Suriye Ülke Sohbet Toplantısı hk.

Tarihi     : 12.10.2009
İşareti    : 5/5000 – 3914
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) alınan bir yazıda, İGEME tarafından yurtdışından dönen ticaret Müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkeye ilişkin bilgi ve birikimlerinin iş çevrelerine aktarılması amacıyla “ÜLKE SOHBET TOPLANTILARI” düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede önceki dönem Tahran Ticaret Başmüşaviri Sn. Ali Faik KURAL ve bir önceki dönem Şam Ticaret Müşaviri Sn. Tayfun KILIǒın katılımlarıyla, bu pazarlara yönelik deneyim ve pratik ticari bilgilerinin paylaşılacağı “İran ve Suriye Ülke Sohbet Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir. 18 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 13:30’da Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenecek olan “İran ve Suriye Ülke Sohbet Toplantısı”nda belirtilen ülkelerin,
– Dış ticareti ve mevzuatı, ikili ticarette karşılaşılan önemli olaylar, dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşlar, bu ülkelerle ilgili ihracatçılarımıza öneri ve tavsiyeler, ilgili ülke bilgilerine nasıl ulaşılacağı, vb. konuların ihracatçılarımıza aktarılacağı ifade edilmektedir.
 
Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin başvuru için SONGÜL HAVA (Tel: 0312 285 79 50 / 227, E-posta: songul@atonet.org.tr) ile temasa geçerek http://www.igeme.gov.tr/haber.cfm?haberkodu=0900214 adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası