İran Ülke BilgilendirmeToplantısı,11 Haziran 2010 - Ankara Sanayi Odası

İran Ülke BilgilendirmeToplantısı,11 Haziran 2010

Tarihi     : 02.06.2010
İşareti    : 5/5000-1807
 
Sayın Üyemiz, 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ne (İGEME) bağlı ülke masaları ile Odamız arasında yeni bir ortak çalışma başlatılmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında, ülke masaları uzmanları, belirli bir takvim çerçevesinde Odamız üyelerine yönelik sunumlar gerçekleştirecektir.
 
Yurt dışı pazarlar hakkında geniş çaplı bilgilerin aktarılacağı ülke/ülke grupları seminerlerinin ilk sunumu  İGEME İran Ülke Masası uzmanları tarafından,  11 Haziran 2010 Cuma günü, Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
 
Bilindiği üzere, İran, dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğal gaz kaynakları sonucu önemli bir konuma sahiptir. 2009 yılında Türkiye-İran ticaret hacmi yaklaşık 5,5 Milyar Dolar olup, ülkemizin İran’a ihracatında özellikle çelik profil, otomotiv yan sanayi ürünleri, sentetik iplik, cam mutfak eşyası, mobilya ve beyaz eşya ürünleri önemli bir yere sahiptir. Türkiye-İran ikili ilişkilerinin geliştirilmesi her iki ülke menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır.
 
Karşılıklı ticaretimizin önümüzdeki yıllarda giderek artacağı öngörülmekte olan İran pazarı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve taslak programı aşağıda yer alan seminere katılmak isteyen üyelerimizin en geç 9 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Merve ŞENEREN, Tel: 0312 417 12 00/1211, Faks: 0312 417 12 71, E-posta: dim@aso.org.tr) katılımlarını bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
 
 
“İRAN ÜLKE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”
(11.06.2010 / CUMA)
TASLAK PROGRAM 
13:45 – 14:00     Kayıt
 
14:00 – 14:30     Açılış Konuşmaları
                           (ASO Genel Sekreterliği)
                           (İGEME Genel Sekreterliği)
 
14:30 – 15:00     İran Ülke Masası Tanıtımı
 
15:00 – 16:30     İran Pazarına Giriş ve Fırsatlar
 
16:30 – 17:00    Soru – Cevap