İran’a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Süreci - Ankara Sanayi Odası

İran’a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Süreci

    30 Kasım 2015

Tarih: 30.11.2015
İşareti: 05/5000-2565
İletişim: dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) ilişkin özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
 
“İran’ın nükleer programının kısıtlaması karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14 Temmuz 2015 tarihinde P5+1 ile İran arasında yürütülen müzakereler sonucunda imzalanmış ve söz konusu anlaşmayı onaylayan 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı 20 Temmuz 2015 tarihinde kabul edilmiştir. Anlaşma, ABD Kongresi’nde 17 Eylül 2015 tarihinde lehte oylanmış ve İran Anayasası Koruyucular Meclisi tarafından da “Kabul Edilme Günü” olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 
İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmada kayıtlı bir dizi tedbiri hayata geçirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulandığında, anlaşmanın uygulama süreci başlayacak olup, “Uygulama Günü” olarak adlandırılan bu tarihin 2015 Aralık sonu veya 2016 Ocak ayına tekabül etmesi öngörülmektedir.
 
“Kabul Edilme Günü” ile “Uygulama Günü” birbirinden farklı olmakla birlikte. İran’a yönelik yaptırımlar “Uygulama Günü” belirleninceye kadar yürürlükte olacaktır.” Söz konusu bilgilere ilişkin güncel detaylı bilgi notu TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr’) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyuruları-İran” bölümünde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası