İRAN’a Uygulanan Yaptırımlar Hakkında Bilgi Notları - Ankara Sanayi Odası

İRAN’a Uygulanan Yaptırımlar Hakkında Bilgi Notları

    19 Ağustos 2014

 
Tarih: 18.08.2014        
İşareti: 05/5000-2622
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; İran’a uygulanan yaptırımlar hakkında ABD Hazine Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan bilgi notlarının TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş imkanları—Ülke Duyuruları-ABD” bölümünde yayınlanmakta olduğu iletilmektedir.
 
“Otomotiv endüstrisine ilişkin yaptırımlar” ve “altın ve değerli metallere ilişkin yaptırımlar” başlıklı bölümlerde, OEP’nin öngördüğü şekilde İran otomotiv endüstrisi ve buna bağlı hizmetlere yönelik yaptırımlar ve altın ve değerli metallere ilişkin yaptırımların uzatma döneminde de askıya alınabilmesi için ABD’nin alacağı tedbirlere yer verildiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu belgede, “sivil havacılığa ilişkin yaptırımlar” başlığı altında, OEP’nin İran sivil havacılığı ve bağlı hizmetlerin uçuş güvenliği için getirdiği yedek parça montaj ve kuruluma yönelik getirdiği geçici lisanslandırma imkânının hatırlatıldığı ve uzatma döneminde bu imkanın devamı için atılacak adımların sıralandığı kaydedilmektedir.
 
İran’ın “ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlar” başlığı altındaki bölümde, ÇHC, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye’nin İran’dan OEP döneminde ithal etmekte oldukları miktarda ham petrol ithal etmeye devam etmeleri için yapılacak idari düzenlemelere yer verildiği bildirilmektedir. Muafiyet başlığı altında ise, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (2012) çerçevesinde aralarında ülkemizin de bulunduğu ülkelere sağlanan muafiyetlerin yenilendiği belirtilmektedir.
 
İran Sivil Havacılık Endüstrisi’nin Güvenliğine İlişkin Faaliyetlerde Lisanslandırma Politikasına İlişkin Tadil Edilmiş Açıklama” başlıklı notta, “İran Air” dahil olmak üzere İran’ın ticari yolcu uçaklarının (Hazine Bakanlığı’nca daha önceden belirlenen ve bloke edilen İran havacılık kuruluşları için geçerli değildir) güvenli işletimini temİnen İran’la iş yapmak isteyecek kimselerin Hazine Bakanlığı’nın kolaylaştırılmış lisans politikası bağlamında izleyecekleri müracaat yöntemi hakkında bilgi verildiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası