Irak’ta Yeni Yatırım ve Teşvik Alanları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Irak’ta Yeni Yatırım ve Teşvik Alanları Hk.

    18 Mart 2011

Tarihi     : 18.03.2011
İşareti    : 05/5000-902
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Irak’ta konut inşaatı sektöründe faaliyet gösteren yabancı yatırımcıya, belirli ve kısıtlı koşullarla tapu verilmesine imkan tanıyan kararın Irak Bakanlar Kurulu tarafından 19 Aralık 2010 tarihinde alındığı ve bu kararın Vilayetler ile Yatırım Komisyonlarına ileterek uygulamanın başlatılması talimatının verildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, yeni alınan kararla, münhasıran toplu konut alanında yatırım yapacak olan yabancı yatırımcılara, yapacakları konutların tapularının verileceğini, böylece yatırımcının satışını istediği sürede yapamasa da hak kaybına uğramamasının öngörüldüğünü ve toplu konut sektörünün yabancı yatırımcıya cazip hale getirilmeye çalışıldığı, ayrıca diğer yatırım alanlarında faaliyet gösterecek yabancı ve yerli firmalara da çeşitli teşvikler getirildiği iletilmektedir.
 
Söz konusu karar ve uygulama yönergesinin Türkçe tercümelerine TOBB’un http://tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresli web sitesindeki “Ülke Duyuruları” başlığı altından ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası