Irak’ta Yatırım Fırsatları - Ankara Sanayi Odası

Irak’ta Yatırım Fırsatları

Tarihi     : 19.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2339
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Ankara’da bulunan Irak Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Irak’ta 2009 yılı içerisinde belirlenen Yatırım Fırsatları ile ilgili bilgilerin aşağıdaki irtibat adresinden temin edilebileceği belirtilmektedir. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

Irak Ticaret Müşavirliği

Reşit Galip Cad. Rabat Sok. 14/2 GOP-ANKARA

Tel:     0312- 436 43 18

Faks: 0312- 436 46 81

Email: timankara@mail.com