Irak’ta Yatırım Fırsatı - Ankara Sanayi Odası

Irak’ta Yatırım Fırsatı

Tarihi     : 22.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 
2022
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Irak Cumhuriyeti Ankara Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığının yatırım fırsatlarına ilişkin ilanı ekte yer almaktadır. Söz konusu yatırım programı için Bakanlık tarafından son başvuru tarihinin 20.07.2009 olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası