Irak’ta Düzenlenecek iş Forumu - Ankara Sanayi Odası

Irak’ta Düzenlenecek iş Forumu

Tarihi     : 05.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2173
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, “Irak fuarlar İdaresi” koordinasyonunda, “Dheqar”(Al – Nasiriyah) ilinde, 21-23 Haziran 2009 tarihlerinde bir İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu İş Forumuna katılmak isteyen üyelerimizin, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne (Tel: 0 312 213 89 13, Faks: 0 312 212 87 41, E-mail: oztellic@dtm.gov.tr) başvurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası