Irak’a Mal Sevkiyatları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Irak’a Mal Sevkiyatları Hk.

Tarihi     : 08.08.2011
İşareti    : 04/5000-2472
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Irak’a yapılacak ihracatlarda, yaş meyve sebze dışındaki tüm ürünler için, İsviçre’li SGS veya Fransız Bureu Veritas isimli gözetim firmaları tarafından hazırlanan gözetim raporu alınması koşulunun getirildiği, sözkonusu raporlara sahip olamayan araçların, Suriye üzerinden Irak’a geçişine izin verilmediği belirtilmiş olup, Suriye makamlarının bölgede aldıkları güvenlik tedbirleri nedeniyle Suriye’den Irak’a tüm araç geçişlerinin durdurulduğu ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak temasa geçilen Şam Ticaret Müşavirliğimizce, adı geçen firmalardan alınan gözetim  raporuna sahip araçların El-Rabia Sınır Kapısından Irak’a geçişine izin verildiğinin, ancak gözetim raporu bulunmayan araçların Irak makamlarınca ülkeye geçişine kesin suretle izin verilmediğinin ve araçların Suriye-Irak sınırında bekletildiğinin belirtildiği ifade edilmiştir.
 
Ayrıca, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısında gözetim raporlarının aranması uygulanmasında Irak makamlarının tanıdığı esnekliğin devam etmekte olduğu; araçlarımızın Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapısından Irak’a geçişlerinde sorun yaşandığına dair Ekonomi Bakanlığı’na halihazırda herhangi bir bildirim yapılmadığı belirtilmiştir.
 
Bu çerçevede, TOBB kanalıyla Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Habur ve Al Rabiya Sınır Kapıları başta olmak üzere, Irak’a geçişlerdeki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin bilgi ve görüşlerinizin en geç 12 Ağustos 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası