Irak petrolü haciz kararı hk. - Ankara Sanayi Odası

Irak petrolü haciz kararı hk.

Tarihi     : 04.03.2009
İşareti    : 5/5000-987

Yanıt     : dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları gereğince, Irak’ın ihraç ettiği petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ile bu ihracattan elde edilen gelirlerine elkonulmasının ve haciz kararı alınmasının uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği bildirilmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, Irak’ın ihraç ettiği petrol ürünlerinin dokunulmazlık statüsüne sahip olmasına rağmen, Irak’tan alacağı bulunan  Türk şirketlerinin talepleri üzerine, Türk mahkemeleri tarafından Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı ile ülkemize gelen Irak petrolü ile ilgili haciz kararları alınmaya devam ettiği, bu şekilde bugüne kadar 800.000 ton petrole elkonulmuş olduğu ve bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiği belirtilerek, bu duruma son verilmesi talep edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Irak’tan alacağı bulunan şirketlerimizin, söz konusu alacaklarının Irak’ın ülkemize veya ülkemiz üzerinden diğer ülkelere ihraç ettiği petrol ürünlerine, haciz konulması yoluyla tahsis edilmesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırılık teşkil ettiği ve uluslararası hukuk açısından ülkemizi sorumluluk altına soktuğu gözönüne alınarak, gerekli girişimlerde bulunulması talep edilmektedir.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası