Irak – Mobilya İhracatı - Ankara Sanayi Odası

Irak – Mobilya İhracatı

    15 Ekim 2012

Tarihi  : 15.10.2012
İşareti : 05/5000-3188
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Merkezi Irak Yönetimi tarafından sürdürülen sevk öncesi uygulamasına 12 Mayıs 2012 tarihinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da kati olarak başlanmasıyla, Irak gümrüklerinde, yetkilendirilmiş gözetim şirketlerinden alınan Uygunluk Sertifikası aranmaya başlandığı bildirilmektedir. Söz konusu uygulama kapsamında denetime tabi olan ürünlerin listesinin zaman içinde genişlediği iletilmekte ve mobilya ürünlerinin de sevk öncesi incelemeye dahil edilerek, uygulamanın 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle Irak tarafından başlatıldığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, yapılan girişimler sonucunda mobilyalar için sevk öncesi gözetim uygulamasının önce 30 Eylül 2012 tarihine, daha sonra, yine girişimler sonucunda 31 Aralık 2012 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.Ayrıca, Irak tarafınca mobilyalar için denetimin neye göre yapılacağına esas oluşturan bir şablonun daha önce, ihracatçılarımıza iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığınca Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletildiği bildirilmektedir. 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren başlayacak olan denetimlerde herhangi bir sorunun yaşanmaması için, Birliğimiz üyelerince söz konusu şablonun titizlikle incelenmesi ve gerekli hazırlıkların yapılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası