Irak Kurumlarından Alacaklı Firmalar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Irak Kurumlarından Alacaklı Firmalar Hk.

Tarihi     :07.10.2011
İşareti    :04/5000-3040
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Irak kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklı Türk firmalarının firma isimleri, alacak konuları, borç mikarı gibi bilgiler talep edilmiştir.
 
Bu çerçevede; sözkonusu bilgilerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere, en geç 12 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Odamıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası