Irak Kalkınma ve Yatırım Birliği Yetkilileri ile Toplantı - Ankara Sanayi Odası

Irak Kalkınma ve Yatırım Birliği Yetkilileri ile Toplantı

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 5/5000-1310
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda;  Irak Kalkınma ve Yatırım Birliği yetkililerinin katılımlarıyla DEİK/Türk-Irak İş Konseyi tarafından 13 Nisan 2009 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da 10.00-12.30 saatleri arasında bir toplantının düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda Irak Kalkınma ve Yatırım Birliği yetkililerinin Irak’taki yatırım ortamı ve imkanlarına dair bilgilerin yanısıra, Irak pazarında ürünlerini pazarlamak isteyen yabancı fırmalara verdikleri hizmetler konusunda (Ticari Pazarlama Merkezi) bilgi aktaracakları bildirilmektedir.

Üye tabanı, Iraklı işadamları, akademisyenler ve yabancı firmalardan oluşan Irak Kalkınma ve Yatırım Birliği(IUDI) sponsorluğunda, Bağdat’ta firmaların ürünlerini ve hizmetlerini sergileyebilecekleri bir Ticaret Merkezinin faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir. Irak pazarına girmek isteyen yabancı firmaların, Ticaret Merkezi’nin sahibi ve Birliğin kurucu üyelerinden Ramita Ltd.’nin profesyonel kadrosu kanalıyla ürünlerini ve hizmetlerini sergileme ve Irak genelinde pazarlama imkanına sahip oldukları belirtilmektedir. Daha fazla bilgi için www.iraq-udi.com web sayfası ziyaret edilebilir.

Söz konusu toplantıya iştirak etmek isteyen üyelerimizin ekte yer alan formu doldururarak katılım ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte en geç 6 Nisan 2009 tarihine kadar DEİK’e (e-mail: bkavala@deik.org.tr ; Tel:0.212.339 50 32; Fax:0.212.270 35 92) iletmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

 Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası