Irak İhraç Ürünleri - Ankara Sanayi Odası

Irak İhraç Ürünleri

Tarihi     : 24.02.2009
İşareti    : 5/5000
-916
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda; Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 22 Mayıs 2003 tarih ve 1483 sayılı Kararı’nın 22’nci maddesi ile Irak’ın ihraç ettiği petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ile bu ihracattan elde edilen gelirlerinin, 31 Aralık 2007 tarihine kadar, 1790 sayılı Kararı ile de 31 Aralık 2008 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler ayrıcalık ve bağışıklıklarından yararlandırılmasının kabul edildiği ve bu çerçevede devletlerin Irak’ın ihraç ettiği petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ile bu ihracattan elde edilen gelirlerine el konuması ve haciz kararı alınması gibi gelişmelerin önlenmesi için gerekli hukuki tedbirlerin alınmasının öngörüldüğü ifade edilerek, bahsi geçen korumanın, bu defa 22 Aralık 2008 tarih 1859 sayılı karar ile 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Irak’ın ihraç ettiği petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ile bu ihracattan elde edilen gelirlerine el konulmasının ve haciz kararı alınmasının uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinin kararlarının ihlali anlamına geleceği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası