Irak Belediyeler ve Kamu İşleri Bakan Yardımcısı Görüşmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Irak Belediyeler ve Kamu İşleri Bakan Yardımcısı Görüşmesi Hk.

Tarihi     : 21.04.2011
İşareti    : 05/5000-1367
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın Bağdat Büyükelçiliğimizden aldığı yazıya atfen, Büyükelçiliğimizce 3 Nisan 2011 tarihinde Irak  Belediyeler ve ve Kamu İşleri Bakan Yardımcısı Kamil Çadırcı ile görüşüldüğü iletilmektedir. Bahse konu görüşmede Bakan Yardımcısının,
 
– IKBY ve Bağdat Belediyesi’nin görev alanı haricindeki 14 vilayet merkezinde ihtiyaç duyulan kirli su arıtma, içme suyu, çevre temizliği gibi temel hizmetleri vermeye yönelik projelerin kendi sorumluluk alanına girdiğini,
 
– Bakanlıklarına 2011 yılı fedaral bütçesinden 1 milyar 38 milyon dolar tahsis edildiğini,
 
– Genellikle maliyeti 100 milyon doları aşan büyük çaplı yatırım projelerini yürüttüklerini,
 
– Bakanlar Kurulu onayı olmaksızın, Bakanlıkların resen yapabileceği harcamalara getirilen 50 milyon dolar sınırının, icraatlarının büyüklüğü ile orantılı bir şekilde kendileri için 100 milyon dolar olarak belirlendiğini,
 
– 100 milyon dolar üstündeki projelerin işe Bakanlar Kurulu onayına sunulduğu, Bakanlar Kurulunun taleplerine 15 gün içinde cevap vermemesi halinde resen harekete geçmeye yetkili olduklarını,
 
– Her ay birkaç projeyi basın yolu ile duyurduklarını,
 
– Büyükelçilik ile işbirliğine hazır olduklarını, 2011 ve 2012 yılları için öngörülen projelerin listesini sunabileceklerini,
 
– Daha önce başlanan ancak yarıda kalan işlerin tamamlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını ve bu işleri ihaleye çikilmaksızın Türk firmalarına verebileceklerini,
 
– Kerkük vilayeti kirli su arıtma projesini, 2012 bütçesinden pay ayrılması halinde hayata geçirmeye kararlı oldukları ve bu projede Türk firmaları ile çalışmak istediklerini, ifade ettiği belirtilmektedir.
 
Ayrıca yazıda devamla, Bağdat Ticaret Müşavirimizce, imar projelerine ilişkin ihale şartnamelerinde Avrupa ve ABD menşeli ürünlerin kullanılması şartının aranmasına karşılık olarak, ülkemizde üretilen malzemelerin en az Avrupa ve ABD’dekiler kadar kaliteli olduğunu, bu koşulların şartnamelerde yer almamasının sağlanmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirildiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası