Irak’ta Yaşanan Son Gelişmeler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Irak’ta Yaşanan Son Gelişmeler Hakkında

    20 Haziran 2014

Tarihi : 20.06.2014
İşareti : 4/5000-2060
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle aşağıda verilen ve güvenlikli olmayan bölgelerde Irak’taki işleri münasebetiyle bulunan firmalarımız, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye etmekte olduğu bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda; firmaların mensuplan ile işçilerinin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir alabilmek amacıyla belirtilen bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait aşağıda verilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığımıza iletilmesinin gerekmektedir.
 
1. Musul, Kerkük, Selahaddin, Diyala, Anbar, Bağdat ve Basra’da, taahhüt işleri veya ticaret amacıyla halen bulunmakta olan firmalarımızın temsilcileri ve yanlarında çalıştırdıkları işçilere ait bilgiler (sayılan, isimleri, bulunduklan yerler),
2.  Bu bölgelerde halen bulunmakta olan firmalarımızın herhangi bir tahliye planı olup olmadığı, tahliye konusunda yaşadıklan zorluklar,
3.  Bu bölgelerde kalmayı planlayanların isimleri, kalacaklan adresler,
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; firmanızın  yukarıda belirtilen bilgilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ( Faks: 218 22 08, email: sehla.hasan@tobb.org.tr) ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası