Irak’a Yapılacak Sevkiyatlar Hk - Ankara Sanayi Odası

Irak’a Yapılacak Sevkiyatlar Hk

    11 Haziran 2012

Tarihi  :  11.06.2012
İşareti : 4/5000-1964
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Şırnak Valiliği Habur Mülki İdare Amirliği’nden alınan bir yazıda, Irak Cumhuriyeti ve Irak Bölgesel Yönetimi tarafından Gıda Ürünleri Hariç “İthalatta Sevk Öncesi Denetim” başlatılması için SGS ve Bureau Veritas adlı iki uluslararası gözetim şirketi ile yapılan anlaşma çerçevesinde yapılması öngörülen uygulamanın 01.05.2012 tarihinden itibaren tüm kapılarda başlatıldığı, ihracatçı firmalarımızın bu uygulamaya hazırlıklı olmamaları nedeniyle, Valiliklerince Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde bu sürenin 29.05.2012 tarihine kadar ertlenemesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, Irak Gümrük yetkililerinden alınan tespitlere göre, Irak İbrahim Halil Gümrük Kapısında kalite kontrol belgesine tabi eşya taşıyan 50 aracın belgesiz olarak beklediği, bu sayının giderek çoğaldığı, bu durumun hem Habur Sınır Kapısındaki hem de Irak İbrahim Halil Gümrük Kapısındaki işleyişi ciddi anlamda olumsuz yönde etkilediğinin görüldüğü ifade edilmiştir.
 
Yazıda, ayrıca, Habur Sınır Kapısının işleyişi açısından, üyelerimizin Irak’a sevk öncesi kalite kontrol ve gözetim belgesi alınması için ilgili (SGS ve Bureau Veritas) uluslararası firmalarla irtibata geçilerek malın sevk işlemlerinin bu belge doğrultusunda yapılması, aksi takdirde bu sorunun devam edeceğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası