Irak’a İhracat Sorunları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Irak’a İhracat Sorunları Hakkında

    21 Haziran 2012

Tarihi  : 21.06.2012
İşareti : 4/5000-2091
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; Irak’ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile katılım müzakerelerini sürdürmekte olduğu, bu kapsamda modern gümrük mevzuatı ve ticaretin teknik altyapısı, standardizasyon uygulamaları alanlarında birçok düzenlemeler gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda, bu minvalde, son dönemde Irak Makamları tarafından, yeni tarife sisteminin oluşturulmasını ve ithalat mevzuatının da yürürlüğe konulmasını teminen birtakım yeni uygulamaların hayata geçirildiği iletilmektedir.Bu durum neticesinde, 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti, 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere de IKBY tarafından-Gıda Ürünleri Hariç- “İthalatta Sevk Öncesi Denetim” başlatılması için SGS ve Bureau Veritas adlı iki uluslararası gözetim şirketi ile anlaşma imzalandığı bildirilmektedir. Ayrıca, Merkezi Irak Hükümeti’nin SGS ile olan kontratını fesh ettiği, IKBY’nin anılan iki firma ile de sözleşmelerini devam ettirdiği aktarılmaktadır.
 
Özellikle Irak’ın kuzeyi dışındaki bölgelerine mal sevk edecek firmalarımızın sevk öncesi inceleme hizmeti alacakları firma ve ürünlere ilişkin IKBY denetimindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısında problemlerle karşılaştıkları, öte yandan IKBY uygulamalarını baz alarak işlem tesis eden firmalarımızın da diğer bölgelere sevkiyatlarında sıkıntı yaşadıklarının gözlemlendiği iletilmektedir.
 
Yazıda devamla, ülkemiz için büyük öneme sahip olan Irak’a firmalarımızın yapacakları ihracatlarda, gerek sertifikasyon maliyetlerinden doğan gerekse ihracat esnasındaki gecikmeler, iptaller,iadeler ve zaman kaybından kaynaklanan zararların ve sebep olduğu mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını teminen konunun Irak yetkili makamlarının dikkatine en üst düzeyde getirildiği vurgulanmaktadır.
 
Ekonomi Bakanlığı’nın girişimleri  sonucunda, sözkonusu uygulamanın, IKBY tarafından önce 12 Ocak 2012 tarihine, daha sonra ise 15 Nisan 2012 tarihine kadar ertelendiği, uygulamanın başlama tarihinin önce 01 Mayıs 2012 tarihine kadar uzatıldığı, daha sonra ise 12 Mayıs 2012 tarihinde kesin olarak uygulanmak üzere yeniden ertelendiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, 12 Mayıs 2012 tarihine kadar söz konusu uygulamanın başlamasını takiben Habur Gümrük kapısında araç trafiği oluştuğu belirtilmektedir.Konunun ivedilikle çözümünü teminen, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin yerinde incelemede bulunmak ve İbrahim Halil
 
 
Gümrük kapısı yetkilileri ile görüşmek üzere Şırnak’a bir ziyarette bulunduğu ifade edilmektedir.Söz konusu ziyaret esnasında gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile Iraklı üst düzey yetkililer arasında kurulan temaslar sonucunda; bir defaya mahsus olmak üzere, SGS ve Bureau Veritas belgeleri taşımayan firmalarımıza ait yaklaşık 4.000 kamyonun geçişine 18 Mayıs 2012 tarihinde izin verildiği belirtilmektedir.
 
Öte yandan, benzer böyle sıkıntıları bertaraf etmek amacıyla, adı geçen gözetim firmalarının yetkilileri ile de toplantılar tertip edilerek, önümüzdeki döneme ilişkin alınabilecek önlemlerin tartışıldığı vurgulanmaktadır.
 
Yazıda, son olarak, bundan böyle sürdürüleceği aşikar olan uygulamanın fiyatlandırılması ve analizlerin süresi gibi hususlar ile ilgili olarak da esanlı görüşmelere devam edilmekte olduğu iletilmektedir.Ayrıca konunun,Ekonomi Bakanlığı Merkez Teşkilatının yanı sıra Irak’ta mukim Ticaret Müşavirliklerimiz/Ateşeliklerimiz aracılığıyla da yakından takip edildiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası