İpekyolu Projesi - Ankara Sanayi Odası

İpekyolu Projesi

    8 Nisan 2014

Tarih: 08.04.2014                                        
İşareti: 05/5000-1188
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Tanıtma Vakfı’ndan alınan bir yazıya atfen; Çin Halk Cumhuriyeti Xian kentinde bir devlet kuruluşu olan “Tang West” şirketinin İpek Yolu adı altında 700 Milyon Dolarlık bir proje oluşturduğu belirtilmektedir. Bu projeye göre, Xian şehrinde büyük bir caddeye İpek Yolu Caddesi adı verildiği ve bu cadde üzerinde İpek Yolu güzergahına dahil 14 ülkenin her birine 2500-3000 m2 civarında bir bina inşa edilip bu ülkelere verileceği bildirilmektedir. Bu binaların tüm diğer devletlerin Kültür Bakanlıklarına, Türk binasının ise Türk Tanıtma Vakfı’na (TÜTAV) verileceği ifade edilerek, kiracının, işletmenin amacı ve şekline göre yalnız iç dekorasyonu yapacağı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, binada her ülkenin kendi ülkelerinin gıda ve giyim gibi ürünlerini pazarlayıp satabileceği belirtilmektedir. TÜTAV’ın işletmeci kişi ve kuruluşları belirleyip, Tang West şirketine bildireceği, Tang West şirketinin de sadece TÜTAV’ın bildirdiği ve takdim ettiği firma ya da kişilerle bir kira anlaşması yapacağı ifade edilmektedir. Tahsis edilen binanın uygun koşullarla verildiği belirtilmektedir. TÜTAV’a tahsis edilen binanın m2 sinin 8 ABD Dolarından verileceği, binanın emsal m2 değerinin ise 27 ABD Doları civarında olduğu belirtilmektedir. İşletmecinin isteğine göre alan (dükkan) tahsis edileceği bildirilmekte olup, kiralama süresinin 5 yıl olmakla beraber 5 yıl sonra bu sürenin tarafların istemesi halinde uzatılabileceği ifade edilmektedir.
 
Xian Şehri Genel Bilgisi ve diğer ülkelere verilen binaların resimlerine TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünden ulaşılabilmektedir. Söz konusu proje ile ilgilenen üyelerimizin TÜTAV (Tel: 0312 437 51 66) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası