IPA’NIN Kırsal Kalkınma Bileşeni - Ankara Sanayi Odası

IPA’NIN Kırsal Kalkınma Bileşeni

Tarihi   : 08.08.2016
İşareti   : 05/5000-1643

İrtibat  : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni I (IPARD I) kapsamında 2007-2013 dönemi içinde uygulanan yatırımlara ilişkin olarak, on beş proje başvuru ilanına çıktığı ve toplam yatırım tutarının 482.553.566,21 TL olan 471 proje ile sözleşme imzaladığı bildirilmektedir. IPARD I Programı’nın devamı niteliğindeki, 2014-2020 dönemini kapsayan IPARD II Programı’nın ise 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından resmen onaylandığı belirtilmektedir.

Yazıda, 2014-2020 dönemini IPARD II Programı kapsamında, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler ile kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyen kişilerin yatırımları için değişen oranlarda hibe desteğinin verileceği ifade edilmektedir. IPARD II Programı çerçevesinde, 800 milyon Avro AB katkısı ile 245 milyon Avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 milyar Avro’nun üzerinde hibe kullandırılacağı; bilgi almak isteyen potansiyel faydalanıcıların TKDK ile iletişime geçebileceği söz konusu yazıda yer almaktadır.

IPARD II Programı bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası