IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvurusu İlanı - Ankara Sanayi Odası

IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvurusu İlanı

    4 Eylül 2013

Tarih: 04.09.2013
 
İşareti: 05/5000-3117
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, On Birinci Başvuru İlanına çıkmış olup,  söz konusu çağrı, program kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğu belirtilmektedir.
 
Proje Çağrısı, rehber, programa başvuru için doldurulması gerekli dokümanlar, finansal destek miktarı ve TKDK il Koordinatörlükleri iletişim bilgileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) yer aldığı iletilmektedir. Program, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat uygulanacağı bildirilmektedir.
 
Projelerin finansal destekleme oranları ise %50-65 arasında olup, başvuru sahiplerinin eş finansmanı önem taşıdığı belirtilmektedir.Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin On Birinci Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanması gerektiği bildirilmektedir. Taksitledirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer aldığı iletilmektedir.
– Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise;  yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp, İl Koordinatörlüğüne sunulması 8  ayı geçmemesi,
-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise, birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) içerisinde olması gerektiği bildirilmektedir.
 
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler ve AB finansal destek oranları:
  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin topluluk standartlarının  uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması ve AB desteği %50-65 oranında olduğu iletilmektedir
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması, AB desteği %50 oranında olduğu iletilmektedir
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması ve AB desteği %50 oranında olduğu iletilmektedir
Başvurular , 30.09.2013 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri TKDK internet sayfasında yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların son teslim tarihi 31.10.2013 saat 21:00 olduğu beliritilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası