IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı - Ankara Sanayi Odası

IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı

Tarih: 17.02.2014
 
İşareti:  05/5000-585 
 
 
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, on ikinci başvuru ilanının yayınladığı bildirilmektedir. Söz konusu ilan, program kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmelere yönelik proje başvuruları ile ilgili olduğu belirtilmektedir.
 
Proje Çağrısı, rehber, programa başvuru için doldurulması gerekli dokümanlar, finansal destek miktarlan ve TKDK İl Koordinatörlükleri iletişim bilgileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır. Program, birinci dönem uygulama illeri olan Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat illerinde ve ikinci dönem uygulama illeri olan Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydm, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankın, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak illerinde uygulanacağı ifade edilmektedir.
 
Projelerin finansal desteklenme oranlan %50-65 arasında olup, başvuru sahiplerinin eş finansmanı gerektiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin TKDK ile protokol imzalamış bankalar/tarım kredi kooperatiflerinden kredi alabilmeleri ve Kredi Garanti Fonu teminatından yararlanabilmeleri mümkün olup, TKDK tarafından anlaşma yapılan bankalar ve kurumlar ile ilgili bilgiye TKDK web sayfası ve TKDK İl Koordinatörlüklerinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası